Avís legal

 

1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’accés, navegació i utilització del lloc web www.inkolan.com (d’ara endavant, el Lloc web) propietat de INKOLAN INFORMACION I COORDINACION D’OBRES AIE (d’ara endavant, el Propietari del Lloc web).
La navegació pel Lloc web atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en el present Avís Legal, que podran ser modificades o substituïdes pel seu titular en qualsevol moment i sense previ avís. En cas de no estar d’acord amb tot o part d’aquest Avís Legal, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar el Lloc web.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del Lloc web de conformitat amb les lleis, l’ordre públic, la bona fe i el present Avís Legal. L’usuari respondrà enfront del Propietari del Lloc web o enfront de tercers dels danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

El Propietari del Lloc web es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut de la Web, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L’accés i utilització dels continguts del Lloc web després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l’acceptació d’aquests.

2. IDENTIFICACIÓ

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI) se l’informa que:
INKOLAN INFORMACION I COORDINACION D’OBRES AIE és una societat amb domicili en C/ Rodriguez Arias 6 4a – Departament 402 48008 – (Bilbao), C.I.F. V95040515 i degudament inscrita en el Registre Mercantil de Bizkaia Tom 5909; Foli 186; Fulla BI-74871.
Les comunicacions amb el Propietari del Lloc web es consideraran eficaços quan es dirigeixin a l’adreça postal indicada o a l’adreça de correu electrònic inkolan@inkolan.com.

3. ACCÉS I REGISTRE

L’accés i navegació pel Lloc web és lliure, gratuït i no requereix registre. No obstant això, el Propietari del Lloc web pot condicionar la utilització d’alguns dels productes oferts al previ emplenament del corresponent formulari i abonament del preu estipulat.

En cap concepte el Propietari del Lloc web es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitats pels usuaris finals, per la qual cosa cadascun d’aquests són responsables de les possibles conseqüències, errors i fallades que posteriorment puguin derivar-se de la falta de veracitat de les dades.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Propietari del Lloc web és titular o, en el seu cas, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la informació, materials i continguts de la web. En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i utilització del Lloc web per part de l’usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part del Propietari del Lloc web.

L’usuari disposa d’un dret d’ús dels continguts i/o productes del Lloc web estrictament privat. El Propietari del Lloc web no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat del Propietari del Lloc web o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment del Propietari del Lloc web o dels seus legítims titulars.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis del Lloc web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en la Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit del Propietari del Lloc web o, en el seu cas, del titular dels drets corresponents.

5. ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

En cas que en el Lloc web es mostressin enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, bàners o continguts embeguts, el Propietari del Lloc web informa que aquests es troben directament gestionats per tercers, no tenint el Propietari del Lloc web ni mitjans humans, ni tècnics per a conèixer de manera prèvia i/o controlar i/o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del present Lloc web.

En conseqüència, el Propietari del Lloc web no podrà assumir cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc web. És responsabilitat de l’usuari llegir i acceptar els termes d’ús i polítiques de privacitat publicats en els llocs web enllaçats o aplicacions vinculades.

6. CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

No està permès, i per tant, les seves conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, l’accés o la utilització del Lloc web amb finalitats il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica i, més específicament, i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:

Introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc web programes, dades, virus, codi o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en aquest, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes del Propietari del Lloc web, de qualsevol altre usuari, o, en general, de qualsevol tercer.
Registrar-se a través del Lloc web amb una identitat falsa o suplantant la identitat de tercers.
Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc web, a algun servidor del Propietari del Lloc web o als serveis oferts a través del Lloc web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim.
Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del Lloc web o en els sistemes o xarxes del Propietari del Lloc web.
L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l’usuari podrà portar aparellada l’adopció, per part del Propietari del Lloc web, de les mesures oportunes emparades en Dret.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

El contingut del present Lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa. El Propietari del Lloc web no pot garantir plenament l’accés a tots els continguts, ni la fiabilitat, utilitat o veracitat d’absolutament tota la informació del Lloc web, ni tampoc de la vigència o actualitat de la documentació posada a disposició a través de la web.

En conseqüència, el Propietari del Lloc web no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts gratuïts del Lloc web; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts; (iii) l’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc web o en el servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adoptin en aquesta; (v) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc web; i (vaig veure) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que el Propietari del Lloc web estableix o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc web.

No obstant això, el Propietari del Lloc web declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per a garantir el funcionament del Lloc web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic, com dels continguts publicats en el Lloc web.

En tot cas, el Propietari del Lloc web es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, temporal o permanentment, l’accés gratuït al Lloc web, amb o sense prèvia notificació, sense que mediï possibilitat de l’usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa. Fora de perill queda l’accés privat a la zona client pels usuaris que tinguin vigent un contracte amb el Propietari del Lloc web.

8. POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

De conformitat amb el que es disposa per la legislació vigent i aplicable en matèria de protecció de dades personals, totes les dades de caràcter personal facilitats durant la utilització del Lloc web seran tractats de conformitat amb el que es disposa en la Política de Privacitat, la qual ha de ser llegida, compresa i acceptada per a la utilització del present Lloc web.

Així mateix, el lloc web utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia al dispositiu de qui accedeix a la pàgina) per al correcte funcionament i visualització dels continguts del Lloc web per part de l’usuari. Per a més informació accedeixi a la nostra Política de cookies.

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les clàusules contingudes en el present Avís Legal es regeixen per la legislació espanyola. Les parts se sotmeten expressament, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Bilbao.