Pribatutasun politika

 

INKOLAN INFORMACION Y COORDINACION DE OBRAS AIE enpresak modu konfidentzialean tratatuko ditu datuak, Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorrak (aurrerantzean, DBEO) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak ezartzen dituzten legezko berme eta segurtasun-berme guztiekin, bai eta Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorrak (aurrerantzean, DBEO) eta Datuen Babeserako Espainiako Sozietate Elektronikoari buruzko Legeak (uztailaren 11ko 34/2002 Legeak eta gainerako Informazio Elektronikoari buruzko Legea) ezartzen dituzten berme guztiak ere.

 

IDENTIFIKAZIOA

Titularra: AIE OBREN INFORMAZIOA ETA KOORDINAZIOA
Helbidea: Rodriguez Arias kalea 6, 4.a – Saila 402 48008 – (Bilbao)
IFK: V95040515
Zure datuen tratamenduan kudeaketa egokia bermatzeko INKOLAN INFORMACION Y COORDINACION DE OBRAS AIEk Datuak Babesteko Ordezkari bat du izendatuta (aurrerantzean DPD), eta harekin harremanetan jarri ahal izango da helbide honen bidez: INKOLAN@inkolan.com

 

INFORMAZIOA ETA BAIMENA

Pribatutasun-politika hau onartuz, erabiltzaileari informazioa ematen zaio, eta baimen librea, informatua, espezifikoa eta zalantzarik gabea ematen dio, INKOLAN INFORMACION Y COORDINACION DE OBRAS AIE erakundeak, www.inkolan.com/www.inkolan.com (aurrerantzean, Web Gunea) URL helbidean kokatutako web orriaren bidez ematen dituen datu pertsonalak eta etorkizunean eman ditzakeen datuak tratatzeko.

DATUAK EMATEKO DERRIGORTASUNA

Webguneko formularioetan eskatutako datuak, oro har, nahitaezkoak dira (eskatutako eremuan kontrakoa zehazten ez bada) ezarritako helburuak betetzeko. Beraz, horiek ematen ez badira edo behar bezala ematen ez badira, ezin izango dira aipatutako helburuak bete, Web Gunearen edukia askatasunez ikusi ahal izango den arren.

ZERTARAKO TRATATZEN DITUGU WEBGUNEAREN ERABILTZAILEAREN DATU PERTSONALAK?

Webguneko formularioetan emandako datu pertsonalak honako helburu hauekin tratatuko dira: egindako kontsulta kudeatzea, erabiltzaileak nahi dituen produktu edo zerbitzuei buruzko informazioa bidaltzea, merkataritza-komunikazioak bidaltzea eta/edo kontratatutako zerbitzua ematea.

WEBGUNEAREN ERABILTZAILEAREN ZEIN DATU TRATATZEN DITUGU?

Honako datu pertsonal hauek biltzen eta tratatzen ditugu webguneko erabiltzaileengandik kontsulta kudeatzeko, eskatutako merkataritza-informazioa bidaltzeko eta kontratatutako zerbitzua emateko: identifikazio-datuak (izen-abizenak), datu profesionalak (enpresa, IFK, kargua, enpresa-sektorea, langile-kopurua eta helbide soziala) eta harremanetarako datuak (telefono-zenbakia eta helbide elektronikoa), eta erabiltzaileek berek emandako beste datu batzuk, e-posta eremu irekietan.

Erabiltzaileari dagokio datuak egiazki emateko eta eguneratuta edukitzeko betebeharra. Erabiltzaileak hirugarrenen datuak ematen baditu, haren baimena duela adierazten du, eta pribatutasun-politika honetan jasotako informazioa helarazteko konpromisoa hartzen du, webgunearen jabea arlo horretako edozein erantzukizunetik salbuetsita. Hala eta guztiz ere, webgunearen jabeak aldian-aldian egiaztapenak egin ahal izango ditu egitate hori egiaztatzeko, dagozkion arreta-neurriak hartuta, datuak babesteko araudiaren arabera.

ZEIN DA ERABILTZAILEAREN DATUEN TRATAMENDUAREN LEGITIMAZIOA?

Webgunearen bidez jasotako datu pertsonalen tratamenduaren legitimazioa interesdunaren berariazko baimena da (DBEOren 6.1.a) artikulua). Onarpen-laukia markatzean, bidezko adostasuna ematen da datu pertsonalak pribatutasun-politika honen helburuen arabera tratatzeko.

Merkataritzako edo kontratu aurreko harremanaren legezko oinarria kontratu bat gauzatzea da: kontratua egin aurretik, zerbitzu interesdunari buruz planteatutako kontsultei buruz aholkatzeko eta kontratua egin ondoren, erabiltzaileari kontratatutako zerbitzua emateko.

Eskatutako edo kontratatutako zerbitzuen edo produktuen antzekoekin lotutako merkataritza-komunikazioen legitimitatea tratamenduaren arduradunaren interes legitimoan dago.

ZEIN HARTZAILEREKIN PARTEKATUKO DIRA ERABILTZAILEAREN DATUAK?

Tratatutako datu pertsonalak zerbitzua ematen laguntzen duten enpresei jakinarazi ahal izango zaizkie, erabiltzaileak nahi duen kontratu-harremana kudeatzeko.

DATUAK GORDETZEA

Informazioa eta datu pertsonalak gordeko ditugu datuak lortu ziren helburua betetzeko behar den denboran, bai eta datuen tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erreklamazio edo erantzukizunei erantzuteko ere.

Gene izaerarekin