Tarifak

Kalkulatu zure aurrekontua deskarga puntualagatik
edo deskarga-maiztasunaren araberako deskontuen onuragatik.

Tarifak

Aukeratu zuri hobekien egokitzen zaizun tarifa

Deskargako
tarifa

Aukerarik onena zerbitzua unean-unean behar baduzu

Kalkula ezazu deskargako zure tarifa

Ez da zenbaki zuzena

00,00
Deskarga tarifa

1 ha-ko azalera deskargatzeko adibidea: 45,23€

Deskontu
Aldakorreko
Tarifa

Beherapen progresibo garrantzitsuak
dituen aukerarik merkeena

Deskontu aldakorreko tarifak

Kuota finkoa
Autonomia Erkidego
baterako kuota
92 €/hil
Urte naturalerako tarifa
Autonomia Erkidego
guztietarako kuota
184 €/hil
Urte naturalerako tarifa
Deskontu aplikagarriak
%33
Beherapena
1 - 10 deskarga
%50
Beherapena
11 - 100 deskarga
%75
Beherapena
100 deskarga baino gehiago

Eskuratu deskontu handiak hilean egiten duzun deskarga kopuruaren arabera.

Deskontu aldakorreko tarifaren kalkulua

Kuota Finkoa
Autonomia-erkidego bat edo guztia
Zenbateko aldakorra
Tarifa Deskarga Descarga-kop % Beherapena
Zenbatetsi zure aurrezkia
Hileroko 12 deskarga dituen autonomia erkidego baterako tarifa
Deskarga tarifa %50 92€
363,38 €
542,76 €
Aurrezkia TDA
179,38 €
Erabilitako oinarrizko tarifa: 45,23€, hektarea bati dagokiona. azalerakoa

Ez itxaron gehiago eta hasi gure zerbitzuaz gozatzen

Izapideak sinplifikatzen eta arintzen ditugu, zuk garrantzian, zure proiektuan arreta jar dezazun.