You are here:

Información Técnica

Simboloxía Utilizada

Seguindo coa nosa política de mellora do noso servizo, os nosos arquivos de información descárganse no sistema de coordenadas oficial ETRS89.

Téñao en conta á hora de incorporar a información aos seus proxectos.

Os símbolos utilizados polos propietarios das redes para identificar tamaños, tensións, tipo de canalización, etc.. detállanse nos seguintes ficheiros.

Simboloxía en formato
gráfico (pdf)

Visualizador de Autocad

Para facilita aos nosos clientes a visualización, xestión e impresión dos ficheiros dixitalizados das redes de canalizacións descargadas da nosa páxina Web ofrecemos de xeito gratuíto a posibilidade de descargar o VISUALIZADOR DWG TrueView no enderezo de Internet de Autodesk:

Neste enderezo podes obte-la seguinte información: :
– Visualizador para AutoCad (DWG)
– Novidades da última versión do Visualizador
– Guía de uso básico do visualizador

Documentación necesaria para Institucións e Estudantes.

Aquí pódense descargar os documentos necesarios para completar o rexistro: