You are here:

Noso Servizo

Subministramos en liña información dixital de infraestruturas de servizos públicos: auga, gas, electricidade, telecomunicacións e redes municipais.

Que Ofrecemos

Información dixital de redes de servizos públicos
Información dixital de redes de servizos públicos
Dispoñible
24 x 7x 365
Dispoñemos de máis de
260.000 kms de
canalizacións
null

Información Centralizada

Ofrecemos tódalas redes existente na zona de actuación seleccionada.
null

Máxima Accesibilidade

Dende calquera dispositivo.
null

Planos en Soporte Dixital

Subministramos os planos en: AutoCad (DWG) e
MicroStation (DGN)
null

Sinxelo

Proceso de descarga sinxelo e rápido.
null

Máxima Fiabilidade

Subministramos a mesma información que consta nas Oficinas Técnicas dos operadores.

Funcionalidades Adicionais

Condicionante Técnico Particular de cada operador.

Contactos dos operadores na zona marcada.

Para quen Traballamos

Para Técnicos Proxectistas

Enxeñerías, contratistas, oficinas técnicas, técnicos de obra, profesionais liberais (arquitectos, enxeñeiros, aparelladores, peritos,…).
 • Propocionámoste a información dixital das redes de servizos principais.
 • TAxudámoste a minimizar os riscos laborais e de roturas nas canalizacións.
 • Onde o precises: Descarga a información dende terminais móbiles na zona de actuación, inmediatamente antes do inicio das actuacións urxentes, imprevistas ou fóra do horario laboral, coma reparación de avarías urxentes, servizos de emerxencia, etc.

Para Institucións Públicas

  • Somos porteloúnica.Axudamos ás institucións a coñecer as distintas actuacións previstas para unha mesma zona, o que permite aproveitar as sinerxías e reducir as molestias aos veciños.
  • Enviamos notificacións automáticas das posibles afeccións ás redes da súa propiedade.
  • • Axudamos aos servizos de atención de emerxencias
   (principalmente bombeiros) a localizar infraestruturas de risco, coma liñas eléctricas en tensión e canalizacións de gas a presión.
  • Simplificamos: Os departamentos de inspección e control simplifican a súa xestión e incrementan a eficacia.
  • Axudamos ao máximo aproveitamento dos recursos humanos, económicos e técnicos.
  • Facemos posible a planificación, coordinación e co-participación da redacción de proxectos e execución de obras.

Para a Sociedade

Finalmente todo iso repercute positivamente na cidadanía.
Porque o coñecemento previo das redes existentes na zona de actuación permite:

Reducir o risco de accidentes laborais.

Incrementa-la seguridade das actuacións na vía pública.

Diminuír o risco de roturas nas canalizacións.

Reducir as interrupcións da subministración de electricidade, auga, gas ou telecomunicacións.

Minimizar as molestias á cidadanía.